Komitas-6Բանաստեղծություններից ընտրում եք մեկը կամ մի քանիսը և տեսանյութ կամ աուդիոնյութ պատրաստում:

Արդյունքներ

Կոմիտասյան ընթերցումներ. փաթեթ

Հունձք

Ջեռավ ամառն ու ջեռավ,
Բերավ կատարն ու բերավ,
Ցայտեց ցորեն
Արտեն, ձորեն։
Ճամփաներում՝
Կյանք է եռում՝
Դաշտեն կալեր կիզվելով,
Հասկեն շարեր դիզվելով։Երգ ու տաղով
Ոսկի սայլեր ու որան.
Հերկ ու բաղով
Պղինձ-քայլեր շորորան։Երգ ու տաղեր՝
Ոսկի սայլեր օրորում,
Հերկ ու բաղեր՝
Պղինձ քայլեր շորորում։

Առաջադրանքներ

  1. Բառարանի օգնությամբ բացատրի’ր հետևյալ բառերը՝  ջեռալ,  հերկ,  կալցայտել։
  2. Ինչպես ես հասկանում հետևյալ պատկերները՝

Ցայտեց ցորեն
Արտեն, ձորեն։

Ճամփաներում՝
Կյանք է եռում՝
Դաշտեն կալեր կիզվելով,
Հասկեն շարեր դիզվելով։

3. Տարվա ո՞ր եղանակն է ներկայացված բանաստեղծության մեջ։ Պատասխանդ     հիմնավորի’ր պատկերների միջոցով։

4. Ի՞նչն է բանաստեղծության մեջ ամենից շատ իշխում՝ ձա՞յնը, գո՞ւյնը, թե՞ այլ բան։ Պատասխանդ հիմնավորի’ր։

Նայում եք ,,Հայր Կոմիտաս,, տեսանյութը:

Ի՞նչ գիտեիր և ի՞նչ նոր բան իմացար Կոմիտասի մասին: