20190921_145256 էէՍեպտեմբերի 30-հոկտեմբերի 4-,, Շնորհավո՛ր տոնդ, ուսուցի՛չ,,

Հոկտեմբերի 7-18- ,,Գրաբարի օրեր. թարգմանչաց տոն,, նախագիծ

Հոկտեմբերի 21-25- ,, Բարբառային մանրապատումների, հեքիաթների ընթերցում,, նախագիծ (նախագծային շաբաթ)

Հոկտեմբերի 28-նոյեմբերի 2-ը- ,,Ուսումնական աշուն,, նախագիծ

Ֆլեշոբ հայոց լեզվից