20190927_103031Հոկտեմբերի 21

Դասարանում

Լրացուցիչ աշխատանք

Գործնական քերականություն

Հոկտեմբերի 22

Դասարանում

Ընթերցում ենք Հ. Սահյան

,,Դաշնամուրը,, պատմվածքի քննարկում

,,Բարբառային հեքիաթներ,,ի ընթերցում

Բառերը կարող ես փոխադրել ,,Հայոց լեզվի բարբառային բառարան,,ի օգնությամբ:

Լրացուցիչ աշխատանք

Գրավոր վերլուծում եք  ,,Դաշնամուրը,, պատմվածքը:

Հոկտեմբերի 23

Դասարանում

Ստեղծագործական աշխատանք ,,Ուզում եմ խոսել այս մասին,, (աշխատանքը հրապարակում եք բլոգներում)

Հոկտեմբերի 24

,,Ուզում եմ խոսել այս մասին,, աշխատանքների ընթերցում:

,,Բարբառային հեքիաթներ,,ի  ձայնագրում:

Լրացուցիչ աշխատանք

Սահյանական բանաստեղծությունների  ձայնագրություն (ձայնագրում եք անգիր սովորելուց հետո, ամենաքիչը` 2-3 բանաստեղծություն):

Հոկտեմբերի 24

Ընթերցում ենք գրադարանում: