Архив за день: 04.11.2019

Նոյեմբերի 4-նոյեմբերի 8 (7-1, 7-3, 7-5, 7-7 դասարաններ)

20191024_1309234 նոյեմբերի

Դասարանում

Քերականության  կրկնում:

Գործնական քերականություն

Լրացուցիչ աշխատանք

Գործնական քերականություն

5 նոյեմբերի

Դասարանում

Մուրակամի ,,Լռություն,,-քննարկում

Читать далее

Գործնական քերականություն. 4 նոյեմբերի

Գոյականների կրած փոփոխությունները հոլովների միջոցով կոչվում է հոլովում: Բառերը թեքվում կամ փոփոխության են ենթարկվում սեռական հոլովից:

Առաջադրանքներ

Խաղալիք, ընկեր, տուն, աղջիկ բառերը հոլովի´ր: Читать далее