20191024_131707,,Կարդում ենք արևմտահայերեն,, նախագծի շրջանակում ստացանք հետևյալ արդյունքները:

Նապաստակի մը օրագիրը

Առաջադրանքներ

Արդյունքներ

Ներման աղոթքը

Առաջադրանքներ

Արդյունքներ

Արևմտահայերեն բանստեղծություններ-մեդիաընթերցարան (ընթերցում են 7-7 դասարանի սովորողները)