20200122_113719Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը— հունվարի 8-փետրվարի 4

Նախագծի մասնակիցները-7-3 դասարանի սովորողներ

Նախագծի իրականացման վայրը— Միջին դպրոց` Կարմիր դահլիճ

Նախագծի ընթացքը

Արդյունքներ

Կերպարների, զգեստների, դեկորների պատրաստում (տեսաֆիլմ)

Ներկայացման հրավեր-անոնս

Դդմաթխածքի պատրաստում

Ներկայացում