IMG_20200206_153443Փետրվարի 10 

Դասարանում

Գործնական քերականություն

Թվական անուն. թվականի տեսակները

Լրացուցիչ աշխատանք

Վահան Տերյան

ԳԱՐՈՒՆ

Գարունը այնքա՛ն ծաղիկ է վառել,
Գարունը այնպե՛ս պայծառ է կրկին.
— Ուզում եմ մեկին քնքշորեն սիրել,
Ուզում եմ անուշ փայփայել մեկին։

Այնպե՛ս գգվող է երեկոն անափ,
Ծաղիկներն այնպես նազով են փակվում.
— Շուրջըս վառված է մի անուշ տագնապ,
Մի նոր հուզում է սիրտըս մրրկում…

Անտես զանգերի կարկաչն եմ լսում,
Ւմ բացված սրտում հնչում է մի երգ.
—Կարծես թե մեկը ինձ է երազում,
Կարծես կանչում է ինձ մի քնքուշ ձեռք…

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Անծանոթ բառերը դուրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրիր:
  2. Ինչպե՞ս ես հասկանում՝ Գարունը այնքան ծաղիկ է վառել, Իմ բացված սրտում հնչում է մի երգ… պատկերները:
  3. Կանաչ գույնով ներկիր բնության պատկերները, իսկ կարմիր գույնով՝ քնարական հերոսի զգացումներն ու տրամադրությունն արտահայտող պատկերները:
  4. Ցույց տուր անձնական ապրումի և բնապատկերի կապը:
  5. Բացատրիր վերնագիրը, իսկ դո՞ւ ինչպես կվերնագրես

Փետրվարի 11

Դասարանում

Թարգմանում ենք.

կամ

 Լրացուցիչ աշխատանք

Փետրվարի 12

Տերյանաան բանաստեղծություններ

Տեառընդառաջ. Տոն քառասնօրյա գալստեանն Քրիստոսի ի տաճարն

Տրնդեզի ծեսը Հայաստանում

Լրացուցիչ աշխատանք

Տրնդեզի ծեսը Հայաստանում կարդալ, պատմել սովորել:

Լրացնել շաբաթվա ընթացքում բաց թողնված առաջադրանքները:

Փետրվարի 13

Դասարանում

Ֆլեշմոբ հայոց լեզվից, 6-8-րդ դասարաններ

Փետրվարի 14

Ընթերցում ենք գրադարանում: