20191024_131707Նախագծի իրականացման ժամականահատածը- մարտի 20-30

Նախագծի մասնակիցները— 7- րդ դասարանցիներ

Նախագծի ընթացքը

  • Սովորողն ինքն է ընտրում, թե ինչ աշխատանք է ուզում անեմ
  • աշխատանքը կատարում է, հրապարակու բլոգում

Արդյունքներ