20191024_130854Նախգծի իրականացման ժամանակը-  մայիսի 6` ժամը 12.00, մայիսի 6` ժամը 14.00:

Մասնակիցներ-յոթերորդ-ութերորդ դասարանցիների ծնողներ, սովորողներ, այլ ցանկացողներ

Նախագծի ընթացքը

  • Ծնողները, սովորողները նախապես կարդում են Մայրենի լեզվի ծրագիրը
  • Հանդիպում ենք Teams հարթակում
  • Հանդիպման ընթացքում մաս-մաս կարդում ենք ծրագիրը, քննարկում
  • Ընդունվում են ծնողների առաջարկները, դիտարկումները:

Արդյունքները

Տեսադասը տեսագրվում է: Տեսագրությունը հրապարակվում է դասավանդողի բլոգում, եթակայքում: