SAM_3688Յուրաքանչյուր ամիս ներկայացրել եմ ամսական հաշվետվություն` իրականացվող նախագծեր, ադյունքներ: Ահա դրանք.

Փետրվար ամսվա հաշվետվություն

Մարտ ամսվա հաշվետվություն

Ապրիլ ամսվա հաշվետվություն

Մայիս ամսվա հաշվետվություն

Ամսագրային գործունեություն