Ի՞նչ ասել է ընտանեկան նախագիծ

Ընտանեկան նախագծերն ուսումնական գործընթացի արդյունավետ ու կարևոր բաղադրիչն են: Այս նախագծերի արդյունավետությունը հատկապես տեսանելի եղավ հեռավար ուսուցման ժամանակ, երբ սովորողը տանն էր, ծնողն ու ընտանիքի անդամներն էլ` <<դասավանդողները>>: Այս ընթացքում ընտանիքը վերածվել էր ընտանեկան դպրոցի, որտեղ ընտանիքի անդամները սովորողի անմիջական <<ուսուցիչներն>> էին:

Ընտանեկան նախագծերն ընտանիքը անդամների հետ իրականացվող նախագծեր են, երբ ընտանիքի անդամները (անդամը) դառնում են (է) նախագծի անմիջական մասնակից:

Արդյո՞ք ընտանիքի անդամների հետ իրականացրած ցանկացած աշխատանք կարող է համարվել ընտանեկան նախագիծ: Այս հարցին պատասխանելու համար նախ հասկանանք, թե ինչ է նախագիծը։

Նախագծի կարևորագույն բնորոշումներն են․

 • դասավանդողի (ցանկացած մեկի) կողմից առաջարկված տեսանելի խնդրի, պրոբլեմի լուծում
 • սովորողին հետազոտական աշխատանքի, ինքնակրթության մղում
 • տեսանելի, շոշափելի արդյունքի ստեղծում
 • աշխատանք-արդյունքի հանրայնացում

Նախագծային ուսուցման մասին առաջարկում եմ կարդալ

Ընտանեկան նախագիծ կարող է առաջարկել

 • դասավանդողը
 • դասընկերը
 • սովորողը
 • ընտանիքը կամ ընտանիքի որևէ անդամ
 • ցանկացած մեկը

Ինչ է տալիս ընտանեկան նախագիծը.

 • Ընտանիքի անդամները, ներառվելով ուսումնական գործնթացին, մասնակից դառնալով իրենց երեխայի ուսումնական աշխատանքներին, օգնում, աջակից են դառնում սովորողին` նրան փոխանցելով իրենց գիտելիքն ու հմտությունները:
 • Կարող է լինել հակառակը, երբ սովորողն ինքն է նախագծի մասնակիցներին փոխանցում իր իմացածն ու հմտությունները` արդյունքում ավելի լավ <<սովորելով>> դրանք:
 • Ե՛վ սովորողը, և՛ նախագծի մյուս մասնակիցները ձեռք են բերում համագործակցելու, միմյանց կարծիքը լսելու, հաշվի առնելու, համադրել- հակադրելու և այլ կարևոր հմտություններ։
 • Եվ, որ ամենակարևորն է, ընտանիքի անդամները ժամանակ են անցկացնում սեփական երեխայի հետ՝ դառնալով ուսումնական գործընթացի մասնակից։

Ընտանեկան նախագծի արդյունքը կարող է լինել.

 • ընտանեկան թատրոն
 • ընտանեկան հաղորդում, հաղորդաշար
 • ընտանեկան ընթերցում
 • ընտանեկան մարզում
 • ընտանեկան ճամփորդություն
 • ընտանեկան համերգ (երաժշտական կատարումներ)
 • ընտանեկան ամենատարբեր աշխատանքներ` տանը, այգում, …
 • ընտանեկան գովազդ
 • ընտանեկան ցուցադրություն-ցուցահանդես
 • ընտանեկան բեմադրություն-ներկայացում
 • աշխատանքների (աշխատանքային) փաթեթ
 • գիրք (թղթային և էլեկտրոնային)
 • ամսագիր (թղթային և էլեկտրոնային)
 • ընտանեկան ցանկացած մտահղացում, նախաձեռնություն

Նախագիծը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով․

 • տեսագրություն
 • ձայնագրություն
 • կենդանի (ֆիզիկական միջավայրում)

Արդյունք-նմուշներ

Արևիկ Ներսիսյան