19.08.2020

 • 09:00-09:30` ընդհանուր ժողով
 • 09:30-11:00` աշխատանք բակում
 • 11:00-12:00` դասասենյակի մաքրում
 • 12:00-12:30` ընդմիջում 
 • 12:30-15:00` աշխատանք նախագծերի և առարկայական ծրագրերի վրա
 • 15:00-16:00` մանկավարժական աշխատողների ընդհանուր ժողով


20.08.2020

 • 09:00-11:00` բակային աշխատանք
 • 11:00-12:00` դասասենյակի մաքրում 
 • 12:00-12:30` ընդմիջում
 •  12:30-15:00` աշխատանք նախագծերի և առարկայական ծրագրերի վրա
 • 15:00` մանկավարժական աշխատողների ընդհանուր ժողով 

21.08.2020

 • 09:00-11:00` բակային աշխատանք
 • 11:00-12:00` դասասենյակի մաքրում 
 • 12:00-12:30` ընդմիջում
 •  12:30-15:00` աշխատանք նախագծերի և առարկայական ծրագրերի վրա


24.08.2020

 • 09:00-10:30` բակային աշխատանք
 • 11:00-12:00` դասասենյակի մաքրում 
 • 12:00-12:30` ընդմիջում
 •  12:30-15:00` աշխատանք նախագծերի և առարկայական ծրագրերի վրա
 • 15:00` մանկավարժական աշխատողների ընդհանուր ժողով 


25.08.2020

 • 09:00-10:30` բակային աշխատանք
 • 11:00-12:00` դասասենյակի մաքրում 
 • 12:00-12:30` ընդմիջում
 •  12:30-15:00` աշխատանք նախագծերի և առարկայական ծրագրերի վրա