Նախագծի ժամկետը` փետրվարի 7

Մասնակիցները` սովորողներ, այլ ցանկացողներ

Նկարագրություն

Բառարանային ֆլեշմոբն իրականացնում ենք փետրվարի յոթին՝ Մխիթար Սեբաստացու ծննդյան օրը։ Աշխատանքները կարող են սկսվել օրվա սկզբից և ձգվել մինչ օրվա վերջ։

Նպատակը

 • սովորողի ուշադրությունը բառի վրա սևեռել
 • դրդել բառարանը բացել
 • բառարանից օգտվելու կանոններին ծանոթանալ
 • բառարանների տեսակներին ծանոթանալ
 • ուշադիր լինել բառի, իր խոսքի, կողքինի խոսքի նկատմամբ
 • բառարանից օգտվելու հմտություններ ձեռք բերել

Նախագծի ընթացքը

 • դասավանդողը կազմում է նախագիծը, թեմաներն ու աշխատանքները և հրապարակում իր բլոգում
 • սովորողները նախագծի հետ են ծանոթացնում
 • նրանց հետ քննարկվում են նախագծի ենթակետերը
 • միասին ընտրում, որոշում, թե ով որ թեմայի շուրջ է աշխատելու
 • համացանցում թեմաներին համապատասխան նյութեր են փնտրում
 • փնտրում-գտնում համապատասխան բառարանները, ուսումնասիրում
 • իրենց, դասընկերների խոսքից դուրս են գրում առաջադրանքին համապատասխան բառեր
 • ուսումնասիրում են հեղինակների, ստեղծագործությունների բառային ֆոնդը, դուրս գրում բառեր, բացատրում բառարաններով, գտնում հոմանիշ-հականիշները և այլն
 • տարբեր տեսանյութեր, ձայնագրություններ, ուսումնասիրություններ, նյութեր են պատրաստում բառապաշարի տարբեր շերտերի վերաբերյալ

Թեմաները

 • Բառարանների տեսակները
 • Ինչ սկզբունքով են կազմվում բառարանները
 • Ինչպես օգտվել բառարաններից
 • Հայտնի բառարանագիրներ
 • Ազգային, ժողովրդական, կոմիտասյան երգերի բառերի ուսումնասիրում
 • Աշխարհի ամենահետաքրքիր և արտասովոր բառարանները (ամենամեծ և ամենափոքր բառարանները և այլն)
 • Որևէ գրողի լեզվից կամ ստեղծագործությունից անծանոթ բառերի առանձնացում, դրանց ուսումնասիրում
 • Առօրյա-խոսակցական լեզվից բառային միավորների առանձնացում, ուսումնասիրում
 • Համացանցային լեզու
 • Բառապաշարի շերտերի և դրանց լեզվական միավորների ուսումնասիրում
 • Ինչ բառեր եմ օգտագործում ես, ընկերներս
 • Օրվա ընթացքում իմ և ընկերներիս ամենագործածական բառերը
 • Բառ, բառային և փոխաբերական իմաստներ, հոմանիշ-հականիշներ

Կրտսեր դպրոց

 • ստեղծագործությունից դուրս բերել անծանոթ բառերը
 • բացատրել այդ բառերի իմաստները
 • գտնել այդ բառերի հոմանիշներն ու հականիշները
 • բառակազմական վերլուծության ենթարկել բառերը
 • արմատական բառարանի օգնությամբ բացատրել արմատները
 • իրենց խոսքից դուրս գրել առավել գործածական բառերը և փոքրիկ հետազոտություն անել, թե որ բառը ինչ իմաստներով են օգտագործում
 • իրենց և ընկերների խոսքից դուրս գրել օտարաբանությունները, գտնել դրանց համարժեքները հայերենում
 • ծանոթանալ բառարանների տեսակներին
 • բարբառային նյութեր պատրաստել (բարբառային հեքիաթների ընթերցում, բառերի բացատրություն, հարցազրույցներ բարբառախոսներից)

Միջին և ավագ դպրոց

 • ընտրել հեղինակ և նրա ստեղծագործություններից դուրս գրել անծանոթ բառերը
 • բացատրել այդ բառերի իմաստները
 • գտնել այդ բառերի հոմանիշներն ու հականիշները
 • բառակազմական վերլուծության ենթարկել բառերը
 • արմատական բառարանի օգնությամբ բացատրել արմատները
 • ծանոթանալ այդ հեղինակի լեզվին
 • կազմել հեղինակային կամ ստեղծագործությունների բառարաններ (էպոսյան, թումանյանական, տերյանական և այլն)
 • ծանոթանալ բառարանների տեսակների հետ
 • պատրաստել տեսանյութ-ձայնագրություն-ուղեցույցներ, թե ինչպես պետք է օգտվել բառարաններից
 • անսովոր, հետաքրքիր բառարանների մասին տեղեկություններ գտնել, նյութեր պատրաստել
 • ծանոթանալ բառարանագիրների կյանքի, գործունեության հետ, հետաքրքիր նյութեր գտնել նրանց կյանքից (Աղայան, Ջահուկյան,․․․)
 • ուսումնասիրել իրենց, տարեկիցների բառապաշարը (ինչ բառեր են օգտագործում)
 • ուսումնասիրել համացանցի լեզուն
 • ուսումնասիրել բառապաշարի շերտերը
 • բարբառային նյութերի պատրաստում (բարբառային հեքիաթների ընթերցում, բառերի բացատրություն, հարցազրույցներ բարբառախոսներից

Օգտակար կայքեր, կայքէջեր

Ակնկալվող արդյունքներ (անհատական, խմբային, ընտանեկան, որոնք տարիքային բոլոր խմբերի համար նույնն են)

 • բառարանների, բառարանների տեսակների մասին պատմող տեսանյութերի, ձայնագրությունների ստեղծում
 • բառարանից օգտվելու հմտությունների տեսագրություններ, ձայնագրություններ (թե ինչպես են օգտվում բառարաններից)
 • տարատեսակ բառարանների կազմում (հեղինակային, բարբառային, օտարալեզու, համացանցային և այլն)
 • սեփական (ընկերների) խոսքի, բառ ու բանի հետաքրքիր ուսումնասիրություններ
 • բառապաշարի տարբեր շերտերի ուսումնասիրություններ
 • տարատեսակ հետաքրքիր նյութեր


Արդյունքներ

Նունե Մովսիսյան
Ելենա Սարգսյան
Մարինե Ամիրջանյան
Արևիկ Ներսիսյան՝ Բառարանային ֆլեշմոբ
Թամար Ղահրամանյան՝ բառարանային ֆլեշմոբ
Կարինե Պետրոսյան՝ Բառարանային ֆլեշմոբ

Երանուհի Խլղաթյան՝ «Մխիթար Սեբաստացու ծննդյան օրը՝ բառարանընթերցման ֆլեշմոբ»