Գրականության դասավանդման նպատակը․

 • գրականության միջոցով ընթերցանության նկատմամբ սեր առաջացնելը
 • վերլուծությունների և բանավեճերի միջոցով վերլուծական մտածողության զարգացումը
 • աշխարհընկալման զարգացումը
 • գեղարվեստական ճաշակի ձևավորումը
 • ապրումակցման միջոցով հուզականության, երևակայության զարգացման խթանումը
 • բարձրարվեստ հայ և համաշխարհային գրականության լավագույն ստեղծագործությունների հետ ծանոթացումը
 • բանավոր խոսքի զարգացումը

Գրականության դասավանդման խնդիրները․

 • այնպես անել, որ կարդացածը հասկանա, (հակիրճ և մանրամասն) վերարտադրի
 • ստեղծագործության ասելիքը հայտնաբերի, կարողանա ենթատեքստերը գտնել
 • համադրել-հակադրելու, համեմատելու կարողության ձևավորում
 • կարդացածը վերլուծելու ունակության ձևավորում
 • պատկերավորման միջոցների և արտահայտչական մյուս ձևերի միջոցով ստեղծագործությունը արժևորելու հմտության ձևավորվի
 • կարողանա տվյալ գրողին և ստեղծագործությունը իր ժամանակի մեջ դիտարկել

Հարցերի և առաջադրանքների շտեմարան
Հարցեր և առաջադրանքներ
(ըստ Հակոբ Օշականի  «Գրականության դասագրքի» )

 1. Թեման
  • Ներկայացրեք գործողության տեղը, թելադրանքը, նկարագրությունը, գործողությունները:
  • Ի՞նչ գիտեք ներկայացված ժամանակի մասին:
  • Հիմնավորեք վերնագիրը, նրա թելադրանքր:
  • Ինչի՞ մասին է ստեղծագործությունը:
  • Ներկայացրեք արտաքին և ներքին աշխարհները:
  2. Գաղափար
  • Արդարացրե՛ք ստեղծագործության մեջ արտահայտված գաղափարը:
  • Կարո՞ղ եք ստեղծագործությունից ապրելու մի  ձև մտապատկերել:
  • Բացատրեք բառակապակցությունր, տողը, տունը, բանաստեղծությունը:
  • Խորհրդին ի՞նչ է ավելացնում  տվյալ տողը։
  • Առանձնացրեք հիմնական  և երկրորդական գաղափարները։ Որտե՞ղ է խտանում խորհուրդը։
  • Բանաստեղծության մեջ փնտրեք տվյալ գաղափարների արտահայտությունը։
  • Ինչպե՞ս կփոխվի ստեղծագործությունը, եթե նրա մեջ գաղափարի հետ կապված մի տարր փոխվի։
  3. Հերոսներ
  • Ներկայացրեք հերոսին իբրև ընդհանրացում։
  • Ներկայացրեք հերոսի տարիքը, դեմքը (կա՞, կարելի՞ է դուրս բերել բանաստեսծոիթյունից):
  • Հերոսը իրակա՞ն է, թե՞ երևակայական:
  • Ցույց տվեք քնարական հերոսի և բանաստեղծի հարաբերաթյունը:
  4. Պատկեր, պատկերավորման միջոցներ
  • Տվյալ պատկերի կարիքը կա՞։
  • Վերլուծեք տողը` բանալով յուրաքանչյուր մակդիր:
  • Ինչքանո՞վ  է պատկերը հարազատ թեմային, գաղափարին։
  • Ինչո՞վ է պայմանավորված տվյալ բառի գործածումը։
  • Վերլուծեք բառը, հակադրությունը, համեմատությունը, մակդիրը, փոխաբերությունը ։
  • Առանձնացրեք նկարագրության, գույնի, ձայնի, թռիչքի տարրերը։
  • Տվյալ բառերը ասելիք ունե՞ն, թե՞ ինքնանպատակ են։
  • Ցույց տվեք` որտե՞ղ իրականություն կա,  որտե՞ղ է երևակայությունը թելադրում:
  •  Գտեք  տողեր, որոնք զգացում կամ խոհ լինելուց առաջ ուղղակի բառեր են թվում։
  • Բացատրեք տրված  պատկերը։ Փորձեք հանել այդ պատկերը։ Ցույց տվեք կորուստը կամ ձեռքբերումը:
  • Ընդլայնեք տրված պատկերը։
  • Նկարեք, նկարագրեք պահը։
  • Ձևավորեք բանաստեղծությունը, երաժշտություն ընտրեք։
  5. Ոճ
  • Տվյալ պատկերների օգտագործումը ունի՞ բացատրություն:
  • Ո՞ րն է այս բանաստեղծության տիրական արժանիքը։
  • Այսօր կարելի՞  է նման բան գրել՝ առանց ծիծաղելի երևալու վախի։
  • Այս բառակապակցություններն որչափո՞ վ  են մաս կազմում …. սերնդի հոգեբանության։
  • Նկարագրե՛ք հեղինակի դեմքը։
  • Համեմատեք հաջողված մասը չհաջողվածի հետ։
  • Հանել ստեղծագործությունից … (օր. հայկական) գիծը։
  6. Լեզու, տաղաչափություն, կշռույթ
  • Ի՞ նչ լեզվական դիտողություններ կարող եք անել։
  • Հանգավորո՞ ւմը օգնո ւմ է:
  • Բանաստեղծությունը դարձրեք արձակ։
  • Ի՞ նչ զգացամ եք ունենում բարձրաձայն կարդալիս։
  • Ի՞ նչ զգացողություն եք ունենում մտքի մեջ՝ կարդալով տվյալ տողը, քառատողը, պատկերը…:
  • Համեմատեք տողերը, տները, տարբեր բանաստեղծություններ, իբրև խիտ պատկեր, իբրև իրականություն…:

Վերլուծություն (հատակագիծ)
Ա
• Մատենագրական տեղեկություններ
• Գրվածքի տեսակը` ոճը
• Նմանություններ և տարբերություններ
• Ոճի առավելությունները
• Այս ոճը իր ժամանակի մեջ
• Գործի արժեքը, մեծությունը
Բ
• Ստեղծագործության մասերը
• Հիմնական գաղափարը
• Երկրորդական գաղափարները(գաղափար, մտածում և այլն)
Գ
• Իրապաշտությունը ստեղծագործության մեջ
• Երևակայության աստիճանը
• Վիճակների ամփոփ, սակայն թելադրող շրջագիծը
Դ
• Փոխաբերություններ
• Կշռույթ
• Լեզվական դիտողություններ

Գրավոր և բանավոր խոսքին ուղղված հանձնարարականներ
• Ընտրեք ասելիքի անկեղծ, պարզ և թեթև ձև:
• Զգուշացեք մանրամասն նկարագրությունից, ավելորդ բառերից, մանավանդ հասարակ ածականների կիրառումից;
• Զերծ մնացեք կաղապարված խոսքից:
• Զգուշացեք խոսքի խճողումներից»
• Գրելիս հաշվի առեք տեղը, պահը, ձեր մտածումները, տրամադրությունը, արտաքին շրջապատի ազդեցությունները:

Շարունակելի․․․