Նախագծի ժամկետը— սեպտեմբերի 27-հոկտեմբերի 10

Նախագծի մասնակիցները— 8-րդ դասարանցիներ, այլ ցանկացողներ

Նախագծի ընթացքը

  • Սովորողների հետ ընթերցում, քննարկում ենք համընդհանուր հանրաքվեի թերթիկը
  • սովորողները տարբեր ծրագրերով փորձում են իրավիճակը նկարագրող տեղեկատվական տեսահոլովակներ նկարահանել։

Արդյունքների ամփոփում

Նյութերը հրապարակցում են սովորողների բլոգներում, ենթակայքում։