Սեպտեմբերի 28

Դասարանում

«Կռունկ»,-քննարկում, ամփոփում

Կոմիտասի կյանքի և գործունեության քննարկում

Լրացուցիչ աշխատանք

Սեպտեմբերի 30

Դասարանում

Գործնական քերականություն

Լրացուցիչ աշխատանք

Գործնական քերականություն

Հոկտեմբերի 1

Դասարանում

Լրացուցիչ աշխատանք

Կարդա՛լ Ռիչարդ Բախի ,,Ջոնաթան Լիվինգսթոն ճայը,, ստեղծագործության առաջին մասը։