12 հոկտեմբերի

Դասարանում

Գործնական քերականություն- ստուգում-քննարկում

Լրացուցիչ աշխատանք

Գործնական քերականություն

13 հոկտեմբերի

Նար-Դոս ,,Ես և նա,,

,,Ես,, պատմվածքի քննարկում, առաջադրանքների ստուգում

Լրացուցիչ աշխատանք

,,Նա,, պատմվածք (կարդալ, կատարել առաջադրանքները)

14 հոկտեմբերի

Գործնական քերականություն-ստուգում

Լրացուցիչ աշխատանք

Մայրենիի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբ

15 հոկտեմբերի

Ստեղծագործական աշխատանք- ,,Վերև-ներքև,,

Լրացուցիչ աշխատանք

Կարդա՛լ Ռիչարդ Բախի ,,Ջոնաթան Լիվինգսթոն ճայը,, ստեղծագործության երկրորդ մասը։