Իրականացվելիք աշխատանքներ

 • Դասասենյակի մաքրման աշխատանքներ
 • Բակային աշխատանքներ, միջավայրի խնամք ճամբարականների հետ
 • Կամավորական աշխատանքներ դպրոցում 
 • ,,Ուսումնական աշուն,, նախագծով աշխատանք սովորողների հետ
 • Հոկտեմբեր ամսվա ամփոփում, հաշվետվության հրապարակում
 • Առաջիկա նախագծերի պատրաստում, կազմում
 • Սովորողների և գործընկերների էլ. նամակների պատասխանում
 • Աշխատանք ,,Գրաշխարհ,, և ,,Շողեր,, ամսագրերի հետ
 • Մասնակցության Գրական ակումբի քննարկումներին
 • Մասնակցություն մասնախմբի պարապմունքներին
 • Գրառումներ մանկավարժական օրագրում
 • Դպիր ամսագրի, կայքի ընթերցում
 • Ինքնակրթություն
 • Ճամփորդական նախագծերի կազմում, համագործակցություն գործընկերների հետ
 • Մատենավարություն, գնահատաման, ինքնագնահատման աշխատանքների ամփոփում
 • Այլ ընթացիկ աշխատանքներ 

02.11.2020

 • 09:00-10:00` էլ փոստի ստուգում, նամակների պատասխանում, կայքի նյութերի ընթերցում
 • 10:00-12:30` նախագծերի կազմում, արդյունքների հավաքում 
 • 12:30-13:00` ընդմիջում 
 • 13:00-14:00` ինքնակրթություն
 • 14:00-15:00` աշխատանք իմ բլոգում, հրապարակումներ, սովորողների բլոգների ստուգում, նյութերի հրապարակում կայքում, այլ աշխատանքներ 

03.11.2020

 • 09:00-10:00` էլ փոստի ստուգում, նամակների պատասխանում, կայքի նյութերի ընթերցում
 • 10:00-12:30` կամավորական աշխատանք դպրոցում
 • 12:30-13:00` դասասենյակի մաքրում
 • 13:00-14:00` ինքնակրթություն
 • 14:00-15:00` աշխատանք իմ բլոգում, հրապարակումներ, սովորողների բլոգների ստուգում, նյութերի հրապարակում կայքում, այլ աշխատանքներ 

04.11.2020

 • 09:00-10:00` էլ փոստի ստուգում, նամակների պատասխանում, կայքի նյութերի ընթերցում
 • 10:00-12:30` նախագծերի կազմում, արդյունքների հավաքում 
 • 12:30-13:00` ընդմիջում 
 • 13:00-14:00` ինքնակրթություն
 • 14:00-15:00` աշխատանք իմ բլոգում, հրապարակումներ, սովորողների բլոգների ստուգում, նյութերի հրապարակում կայքում, այլ աշխատանքներ 

05.11.2020

 • 09:00-10:00` էլ փոստի ստուգում, նամակների պատասխանում, կայքի նյութերի ընթերցում
 • 10:00-12:30` նախագծերի կազմում, արդյունքների հավաքում 
 • 12:30-13:00` ընդմիջում 
 • 13:00-14:00` ինքնակրթություն
 • 14:00-15:00` աշխատանք իմ բլոգում, հրապարակումներ, սովորողների բլոգների ստուգում, նյութերի հրապարակում կայքում, այլ աշխատանքներ 
 • 06.11.2020
 • 09:00-10:00` Հայաստան -Արցախ համակեցության ճամբարում ճամբարականների հետ միջավայրի խնամքի աշխատանքներ
 • 10:00-12:30`աշխատանքների լուսաբանում բլոգում, կայքում 
 • 12:30-13:00` ընդմիջում
 • 13:00-15:00`  կամավորական աշխատանք