9 նոյեմբերի

Դասարանում

Ստեղծագործի՛ր հետևյալ վերնագրերից մեկով․

  • Խաղաղության գույնը
  • Մենք քաջ տոհմի զավակներն ենք
  • Երբ կատարվում է ցանկությունդ
  • Սերը․․․
  • Երբ սառչում են մտքերը օդում

Լրացուցիչ աշխատանք

10 նոյեմբերի

Դասարանում

Կարդալ Շիրվանզադեի ,, Արտիստը,, պատմվածքի առաջին մասը, դո՛ւրս գրել ընդգծված բառերի և անծանոթ բառերի բացատրությունները։

11 նոյեմբերի

Դասարանում

Գործնական քերականություն

12 նոյեմբերի

Դասարանում

Մասնակցի՛ր ֆլեշմոբին։

6-8-րդ դասարաններ