16 նոյեմբերի

Դասարանում

Գործնական քերականություն-առաջադրանքների ստուգում

Թարգմանություն-համացանցից քեզ հետաքրքրող թեմայով նյութ գտի՛ր և թարգմանի՛ր:

17 նոյեմբերի

Դասարանում

,,Արտիստը,,-պատմել, քննարկել

Լրացուցիչ աշխատանք

,,Արտիստը,,-պատմել (ամբողջը), քննարկել

Առաջադրանքներ

1. Բացատրի՛ր բառերը՝ կացարան, կենցաղ, մենակեց, արտիստ, յուր:

2. Կարդա՛ և բացատրի՛ր ընդգծված արտահայտությունը․

Արդարև, հիվանդի աչքերի մեջերևում էր եսամոլի հոգի, թեև գեղեցիկ էին այն աչքերը և դեռ բավական վառվռուն` մոտ հիսուն տարեկան կնոջ թառամած դեմքի վրա:

3. Դուրս գրի՛ր Լևոնին բնութագրող տողերը:

19 նոյեմբերի

Դասարանում

Գործնական քերականություն

Լրացուցիչ աշխատանք

Ավարտել գործնական քերականությունը։

5. Ինչո՞ւ էին Լևոնին ,,արտիստ,, ասում: Ինչպիսի՞ մարդուն կհամարեիր արտիստ:

6. Բնութագրի՛ր Լևոնին:
7. Ներկայացրու Լևոնի հոգեվիճակը՝ օգտագործելով պատմվածքի բառերն ու արտահայտությունները:

8. Լևոնին համեմատի՛ր  Նար-Դոսի ,,Ես և նա,, պատմվածքի հերոսի հետ: 

9. Պատմվածքից դուրս գրի՛ր փոխաբերական իմաստ ունեցող նախադասությունները և բացատրի՛ր:

10. Փոքրիկ հետազոտություն իրականացրու ժամանակակից թատրոնների և ներակայացումների մասին. ինչպիսի թատրոններ կան, ինչպիսի ներկայացումներ են բեմադրվում, ովքեր են այցելու 

թատրոն, ինչո՞ւ:

11. Նայի՛ր ,,Արտիստը,, ֆիլմը, համեմատի՛ր բնագրի հետ և գրի՛ր քո հիմնավորված կարծիքը: 

20 նոյեմբերի

Դասարանում

Ընթերցում ենք գրադարանում։

Լրացուցիչ աշխատանք