23 նոյեմբերի

Դասարանում

Գործնական քերականություն— առաջադրանքների ստուգում

Լրացուցիչ աշխատանք

 ,,Արտիստը,, ֆիլմի դիտում․․․

24 նոյեմբերի

Դասարանում

Աշխատանք անհատական նախագծերով։

Լրացուցիչ աշխատանք

Ավարտում եք անհատական նախագծերը։

25 նոյեմբերի

Դասարանում

Գործնական քերականություն

Մխիթար Սեբաստացի ,,Գիրք քրիստոնէականի վարդապետութեան,,

Էջ 104-ից սկսած․․․

26 նոյեմբերի

Դասարանում

Գործնական քերականություն-քննարկում, ստուգում

27 նոյեմբերի

Դասարանում

Մխիթար Սեբաստացի ,,Գիրք քրիստոնէականի վարդապետութեան,,— ընթերցում ենք, ձայնագևում

Լրացուցիչ աշխատանք

Մխիթար Սեբաստացի ,,Գիրք քրիստոնէականի վարդապետութեան,,-ձայնագրությունները հրապարակել բլոգներում, հղումն ինձ ուղարկել։

,,Արտիստը,, ֆիլմի դիտում․․․