30 նոյեմբերի

 Գրաբար ընթերցարան, 1-ին մաս

  • Գրքից հատված ընտրի՛ր
  • Փոխադրի՛ր այն աշխարհաբար
  • Կատարի՛ր առաջադրանքները

Լրացուցիչ աշխատանք

 Գրաբար ընթերցարան, 1-ին մաս— էջ 18-ի ,,Քեզ ասեմ, այր քաջ Արտաշես․․․,, հատվածը ճիշտ կարդալ սովորել, փոխադրել աշխարհաբար, գրավոր կատարել էջ 20-21-ի առաջադրանքները։

1 դեկտեմբերի

Դասարանում

 1․ Գրաբար ընթերցարան, 1-ին մաս

  • Գրքից հատված ընտրի՛ր
  • Փոխադրի՛ր այն աշխարհաբար
  • Կատարի՛ր առաջադրանքները

2․ Ամանորյա ընթերցանություն

2 դեկտեմբերի

Դասարանում

Գրաբար ընթերցարան, 1-ին մաս— էջ 15-էջ 33- կարդալ, փոխադրել աշխարհաբար, հատվածներ անգիր սովորել։

Լրացուցիչ աշխատանք

Գրաբար ընթերցարան, 1-ին մաս— էջ 15-ի ,,Քե՛զ ասեմ, այր քաջ Արտաշես,․․․,, հատվածն անգիր եք սովորում։

2 դեկտեմբերի

Դասարանում

Գործնական քերականություն

3 դեկտեմբերի

Դասարանում

Գրաբար ընթերցարան, 1-ին մաս-ընթերցումներ

4 դեկտեմբերի

Դասարանում

Ընթերցում ենք գրադարանում։

Լրացուցիչ աշխատանք