Նախագծի ժամկետը` փետրվարի 8 — 18

Մասնակիցները` սովորողներ, այլ ցանկացողներ

Նախագծի նպատակը

 • ծանոթացում բառարանների, բառարանների տեսակների հետ
 • բառարանից օգտվելու հմտությունների մշակում
 • բառարանների ստեղծում` տերյանական, չարենցյան, թումանյանական, բարբառային, էպոսյան, համացանցային և այլն

Նախագծի խնդիրները

 • ծանոթացնել սովորողին բառարանի հետ
 • ուսումնասիրել բառարանների տեսակները
 • սովորողի մոտ զարգացնել բառարանից օգտվելու հմտություններ
 • խթանել, որ սովորողն ինքնուրույն բացի բառարանը (թղթային կամ էլեկտրոնային)
 • կարողանա գտնել իրեն հետաքրքրող լեզվական միավորի մասին տեղեկություններ

Նախագծի ընթացքը

 • սովորողը համացանցից գտնում է բառարանների մասին տեղեկություններ
 • կարդում է, ուսումնասիրում բառարանների տեսակները
 • ընտրում է բառարան, ընթերցում
 • դասավանդողի օգնությամբ (ինքնուրույն) հասկանում, թե ինչպես պետք է օգտվել բառարաններից (nayiri.com)
 • ընտրում է ստեղծագործողի կամ ստեղծագործություն և կազմում տվյալ գրողի կամ ստեղծագործության բառարան
 • կազմում է իր և ընկերների խոսքում գործածվող օտար, ժարգոնային բառերի բառարան
 • կազմում է սոցիալական կայքերի լեզվի բառարան

Ակնկալվող արդյունքներ (անհատական, խմբային, ընտանեկան)

 • բառարանների, բառարանների տեսակների մասին պատմող տեսանյութերի, ձայնագրությունների ստեղծում
 • բառարանից օգտվելու հմտությունների տեսագրություններ (թե ինչպես են օգտվում բառարաններից)
 • տարատեսակ բառարանների կազմում (հեղինակային, բարբառային, օտարալեզու, համացանցային և այլն)

Նախագծի արդյունքների ներկայացում

Մասնակիցներն աշխատանքները հրապարակում են իրենց բլոգներում:

Գնահատումը

Մասնակիցը գնահատվում է ըստ իր ուսումնասիրությունների, պատրաստած նյութերի, շարունակականությունը ներկայացնող պատումների:

Արդյունքներ