Նախագծի ժամկետը` փետրվարի 21— մարտի 4

Մասնակիցները` սովորողներ, այլ ցանկացողներ

Նախագծի նպատակը

  • ծանոթացում լեզվի զարգացման փուլերի հետ
  • ծանոթացում բառարանների, բառարանների տեսակների հետ
  • բառարանից օգտվելու հմտությունների մշակում
  • բառարանների ստեղծում` տերյանական, չարենցյան, թումանյանական, բարբառային, էպոսյան, համացանցային և այլն

Նախագծի խնդիրները

  • ծանոթացում լեզվի զարգացման փուլերի հետ
  • ծանոթացնել սովորողին բառարանի հետ
  • ուսումնասիրել բառարանների տեսակները
  • սովորողի մոտ զարգացնել բառարանից օգտվելու հմտություններ
  • խթանել, որ սովորողն ինքնուրույն բացի բառարանը (թղթային կամ էլեկտրոնային)
  • կարողանա գտնել իրեն հետաքրքրող լեզվական միավորի մասին տեղեկություններ

Արդյունքներ