Ապրիլի 5

Դասարանում

Գործնական քերականություն

Լրացուցիչ աշխատանք

Պատրաստվել Ավելորդը  պատմվածքի վերլուծությանը։

Ապրիլի 6

Դասարանում

Ավելորդը  պատմվածքի գրավոր վերլուծություն

Ուղղորդիչ հարցեր

1․Գրի՛ր կերպարների մասին՝ անդրադառնալով․

  • Հաճի աղայի կերպարին
  • Սրբունի կերպարին
  • Հաճի մոր կերպարին

2․Հաճի աղային․

  • նութագրի՛ր՝ ասելիքդ հաստատելով ստեղծագործությունից դուրս գրված հատվածներով
  • մեղադրի՛ր՝ ասելիքդ հաստատելով ստեղծագործությունից դուրս գրված հատվածներով
  • արդարացրո՛ւ՝ ասելիքդ հաստատելով ստեղծագործությունից դուրս գրված հատվածներով

3․Ներկայացրո՛ւ Հաճի աղայի կերպարի հոգեբանական զարգացումը ստեղծագործության սկզբում, մեջտեղում, վերջում։

4․Ո՞րն է ստեղծագործության ամենալարված պահը։ Ինչո՞ւ ես այդպես կարծում։

5․ Համոզու՞մ է քեզ ստեղծագործության ավարտը։ Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր։
6․ Ո՞րն է ստեղծոգործության ասելիքը։ Համաձա՞յն ես ստեղծագործության ասելիքի հետ։

Ստեղծագործական աշխատանք՝ «Ավելորդը»։

Ապրիլի 7

Դասարանում

Գործնական քերականություն

Լրացուցիչ աշխատանք

Կարդա՛լ ստեղծագործությունները․

Ապրիլի 8

Դասարանում

«Հազարան հավք»՝ Արթուր Շահնազարյանի գրառմամբ-մշակմամբ․․․

Լրացուցիչ աշխատանք

«Հազարան հավք»՝ Արթուր Շահնազարյանի գրառմամբ-մշակմամբ․․․ -կարդալ, պատմել սովորել

Ապրիլի 9

Դասարանում

Ընթերցում ենք գրադարանում։

Լրացուցիչ աշխատանք

Կարդա՛լ ստեղծագործությունները․