Օրը՝ օգոստոսի 19

Վայրը՝ Ուսումնական ագարակ

Մասնակիցները՝ «Մուտքի ճամբար»-ի մասնակիցներ

Ընթացքը

  • Շրջում ենք Ագարակում
  • Ծանոթանում Ագարակին, Ագարակի բնակիչներին
  • Սովորում ենք ձիավարության կանոնները
  • Ձի ենք վարում

Ամփոփում

Օրվա մասին գրում, տպավորություններով կիսվում ենք բլոգներում։