20190808_170213Սեպտեմբերի 1-10-  Նախագծային ուսուցման շաբաթ

Սեպտեմբերի 13-23- «Կարդում ենք Ստեփան Զորյան»

Սեպտեմբերի 23-30-  ,,Կոմիտասյան օրեր,, նախագիծ