Նկարագիր

Սովորողը, դեռ վաղ տարիքից կամա թե ակամա շփվում է լեզվի հետ: Լեզվական կարողությունները զարգանում են վաղ հասակից՝ կրելով տարիքային, սոցիալական և այլ առանձնահատկություններ:

Մայրենի լեզվի ուսուցումը նախ՝ բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացումն է, որը անընդհատ է: Պետք է հստակ պատկերացնել, որ խոսքի զարգացումը ընթանում է ոչ միայն մայրենի լեզվի դասաժամին, այլ սովորողի ողջ օրվա, կյանքի ընթացքում:

Մայրենի լեզվի դասաժամին դասավանդողը տարբեր մեթոդներով, սովորողի տարիքային, անհատական առանձնահատկությունները հաշվի առնելով առաջարկում է բազմապիսի լեզվական աշխատանքներ:

Առաջադրանքների տեսակները

 • Ընթերցանություն
 • Գործնական քերականություն
 • Վերլուծություն
 • Ստեղծագործական աշխատանք
 • Թարգմանություն
 • Ձայնանյութեր
 • Տեսագրություններ
 • Թատրոն

Հայոց լեզվի ծրագիրը նպատակաուղղված է․

 • մայրենի լեզվով (գրավոր և բանավոր) մտքերը, հույզերը, ասելիքը ճիշտ ու հստակ արտահայտելուն
 • հասարակության մեջ մյուսների ասածները ճիշտ ըմբռնելուն, հասկանալուն
 • հաղորդակցվելուն
 • իրեն հետաքրքրող իրերի, երևույթների մասին տեղեկություններ ստանալուն
 • լեզուն որպես մշակութային արժեքի ընկալմանը, այն կրելու, պահպանելու ու տարածելու անհրաժեշտության գիտակցմանը
 • այլ լեզուներից թարգմանություններ կատարելուն
 • ինքնակրթվելուն

Ուսուցման խնդիրները

 • բանավոր և գրավոր խոսքում ճիշտ արտահայտվելու գործուն համակարգի մշակում և դրա ճիշտ կազմակերպում
 • սովորողի խոսքային ինքնարտահայտման պահանջմունքի պահպա­նում ու զորացում. մեդիահմտությունների անընդհատ զարգացման միջոցով  խոսքի, ստեղծագործական մտահղացումների հրապարակայնացում, հանրայնացում  (բլոգի, կայքի, սոցցանցի և վիրտուալ այլ միջոցներով)
 • համացանցային տեղեկատվական դաշտում կողմնորոշվելու կարողություն, բառարաններից և տեղեկատու աղբյուրներից օգտվելու հմտու­թյան զարգացում

Ուսուցման կազմակերպումը

Դասավանդողը․

 • Իր բլոգում նախապես հրապարակում է նախագիծը, որը հիմնականում կազմված է լինում ըստ ուսումնական օրացույցի։
 • Սովորողների հետ կարդում-քննարկում են նախագիծը։
 • Հետևում, օգնում է սովորողների կողմից առաջադրանքների կատարմանը։
 • Ստուգում է դրանք։
 • Լավագույնները հրապարակում է ենթակայքում, ստեղծագործական, թարգմանչական ամսագրերում՝ <<Շողեր>>ում, <<Գրաշխարհ>>ում։ Ենթակայքից էլ աշխատանքները, կայքի խմբագրի ընտրությամբ, տեղափոխվում են գլխավոր կայք՝ MSKH։

Սովորողը․

 • Կարող է կատարել դասավանդողի կողմից առաջարկած առաջադրանքները, որոնք հիմնականում ըստ ուսումնական օրացույցի կազմված նախագծեր են։
 • Աշխատել անհատական նախագծով, որը ինքը (կամ սովորողների մի խումբ, ուսուցիչը, ծնողը, կրթահամալիրը և այլն) է կազմել-առաջարկել։
 • Ընթացիկ աշխատանքները, արդյունքները հրապարակել իր բլոգում։
 • Դասավանդողի պահանջով ուղարկել նրա էլ․ հասցեին։
 • Դասավանդողի՝ աշխատանքը ստուգելուց հետո իր բլոգում հրապարակել ստուգված տարբերակը։

Ինչպիսի՞ն են առաջադրանքները

Լեզվական գիտելիքների յուրացման աշխատանքը նաև հետազոտական աշխատանք է, որի ժամանակ սովորողը ինքնուրույն վերլուծում և համադրում է, օրինաչափություն գտնում, սահմանում: 

Առաջադրանքները պետք է․

 1. այնքան մատչելի լինեն, որ սովորողը ցանկանա և կարողանա հնարավորին չափ ինքնուրույն կատարել
 2. համապատասխանեն սովորողի մտավոր, հոգեկան և բարոյական մակարդակին
 3. նպաստեն սովորողի հոգևոր աշխարհի, արժեքային կողմնորոշման, աշխարհայացքային պատկերացումների ձևավորմանը
 4. լինեն սովորողի ընտրությամբ (անհատական նախագծեր)

Լեզվագործունեության տեսակները

 • Ստեղծագործական առաջադրանքներ (պատումներ, հորինվածքներ)
 • Վերլուծություններ
 • Բառարանային աշխատանք
 • Հարցազրույցներ
 • Թարգմանություններ
 • Լեզվական առաջադրանքներ
 • Ֆլեշմոբեր
 • Քննարկումներ
 • Բանավեճեր
 • Տեսանյութերի ստեղծում
 • Ձայնագրություններ
 • Խմբագրական աշխատանք

Շարունակելի․․․

Օգտվել եմ <<Մայրենի լեզվի հիմնական ծրագրից>>։