Սիրելի՛ սովորողներ, այստեղ եմ հրապարակում այս շաբաթվա ընթերցանության նյութը։ Շարունակում եք ընթերցել Վիլյամ Սարոյանի «Մարդկային կատակերգություն» ստեղծագործությունը: Կարդում եք 14-րդ գլխից մինչև 20-րդ գլուխը։ Քննարկելու ենք հաջորդ չորեքշաբթի (մեկ շաբաթ ժամանակ ունեք)։

Սեպտեմբերի 13

Դասարանում

Գործնական քերականություն-կատարե՛լ առաջադրանքները

Լրացուցիչ աշխատանք

Ավարտե՛լ և բլոգում հրապարակել գործնական քերականությունը։

Սեպտեմբերի 14

Դասարանում

Գործնական քերականություն-ստուգել, քննարկել առաջադրանքները (6-6, 6-7 դասարաններ)

Լրացուցիչ աշխատանք

Քննարկելու ենք Վիլյամ Սարոյանի «Մարդկային կատակերգություն» ստեղծագործության 7-14-րդ գլուխները:

Սեպտեմբերի 15

Դասարանում

Լրացուցիչ աշխատանք

  • Ստեղծագործական աշխատանք- Միջին դպրոցն՝ իմ աչքերով
  • Ստեփան Զորյան «Չալանկը»-կարդալ, պատմել սովորել, գրավոր կատարել առ․ 2 (առաջադրանքները պատմվածքի վերջում են)։

Սեպտեմբերի 16

Դասարանում

Ստեփան Զորյան «Չալանկը»-կարդալ

Լրացուցիչ աշխատանք

Ստեփան Զորյան «Չալանկը»-կարդալ, պատմել սովորել, գրավոր կատարել առ․ 3, 4, 5, 6, 10 (առաջադրանքները պատմվածքի վերջում են)։

Սեպտեմբերի 17

Դասարանում

Ընթերցում ենք գրադարանում:

Լրացուցիչ աշխատանք