• Կազմել մեկ նախագիծ՝ իր բոլոր փուլերով, հրապարակել բլոգում, սովորողների հետ իրականացնել այն։
  1. «Եթերում ես եմ…»նախագիծ, արդյուքներ
  2. Կարդում ենք «Սասունցի Դավիթ»-նախագիծ, արդյուքներ
  3. «Դդմաշփոթ» ներկայացում
  4. «Բան ունենք ասելու» ներկայացում
  • Գնահատել նախագիծը՝ իրականացնելուց հետո, բլոգում ներկայացնել արդյունքները․անդրադարձ՝ նախագծի դրական, հաջողած կողմերը, թերությունները, բացթողումները։ 
  1. Դպիրյան հոդված՝ «Ներկայացումը՝ որպես ճամբարային գործունեության ներկայացման ձև»