1․ Արևիկ Ներսիսյան

2․ arevikblog.home.blog, վերապատրաստման բաժին

3․ a.nersisyan@mskh.am

4․ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

5․ Հայոց լեզու, գրականություն

  • Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնական գործընթացում

Համակարգչային սարքեր և համակարգեր

Առցանց ուսուցման հարթակներ

Տեքստային խմբագրիչներ

Առցանց ուսումնական փաթեթի ստեղծում

Տեղեկույթ. կիբերանվտանգություն

Կարծիք վերապատրաստման մասին

  • Մասնագիտական զարգացում․ ընդհանուր բաղադրիչ

Ուսումնական բաղադրիչ․ թեմա 1

Նախագծի կառուցվածքը․ թեմա 2

Նախագիծ․ թեմա 3

Բլոգ․ թեմա 4

Ներառական կրթություն հատուկ կարիքով սովորողի հետ․ թեմա 5

Ուսումնական ճամփորդություն․ թեմա 6

Ճամբարի կազմակերպում. թեմա 7

Ստուգատես. թեմա 8

  • Մասնագիտական զարգացում․ առարկայական բաղադրիչ

Թեմա առաջին

Թեմա երկրորդ

Թեմա երրորդ

Թեմա չորրորդ

6․ Ամփոփում

Ամփոփելով վերապատրաստումը՝ ասեմ, որ շատ բազմաբանույթ և հետաքրքիր էր այն: Լավ էր, որ աշխատանքները և՛ տեսական , և՛ գործնական տիրույթում էին: Համակարգչային գրագիտությունը հնարավորություն տվեց հետաքրքիր և նոր ծրագրեր սովորելու: Այդ ծրագրերը արդեն կիրառում եմ ուսումնական աշխատանքում: Ուսումնասիրելով հանրակրթական բնագավառի օրենսդրության որոշ փաստաթղթեր՝ նոր գիտելիքներ ձեռք բերեցի: Համեմատեցի մայրենիի հանրակրթական ծրագիրը հեղինակայինի հետ՝ նորից ավելի խորը հայացք գցելով հատկապես հեղինակայինին: Դպիրյան հոդվածները շատ հետաքրքիր էին: Դրանց մեծ մասն առաջին անգամ էի ընթերցում: Միշտ հետաքրքիր է գործընկերներիդ հայացքին ծանոթանալը:

Շատ արդյունավետ էր կազմակերպված վերապատրաստոըմը, շնորհակալ եմ: