Հոկտեմբերի 18

Դասարանում

Գրաբարյան օրեր

Ընտրե՛լ «Գրաբարյան օրեր» փաթեթի վերջին երեք առակներից մեկը, ճիշտ կարդալ սովորե՛լ, կատարե՛լ առաջադրանքները։

Լրացուցիչ աշխատանք

Ընտրե՛լ «Գրաբարյան օրեր» փաթեթի վերջին երեք առակներից մեկը, փոխադրե՛լ աշխարհաբար։

Հոկտեմբերի 19

Դասարանում

Գրաբարյան օրեր-ճիշտ կարդալ սովորել գրաբարյան առակները:

Անհատական նախագծեր-թարգմանություն pritchi.ru

Հոկտեմբերի 20

Դասարանում

Գործնական քերականություն

Լրացուցիչ աշխատանք

Հոկտեմբերի 21

Դասարանում

Ընտրե՛լ աշխատանքներից մեկը․

  • Թարգմանություն pritchi.ru կայքից (կամ այլ կայքից՝ քո ընտրությամբ)
  • Նախագիծ՝ քո ընտրությամբ
  • Ստեղծագործական աշխատանք (ընտրե՛լ վերնագրերից մեկը)

1․ Հետաքրքիր է իմանալ․․․

2․ Աշունը՝ իմ պատուհանից

3․ Եթե ես մեծ լինեի․․․

4․ Տարօրինակ օր

5․ Վերնագիր՝ քո ընտրությամբ

Լրացուցիչ աշխատանք

Քննարկելու ենք Վ․ Սարոյանի «Մարդկային կատակերգության» 20-24-րդ գլուխները։