01.11.2021

 • 09:00-09:10- օրվա աշխատանքների ճշգրտում, տեսադասերի նախապատրաստական աշխատանք
 • 9:20-10:05-  տեսադաս 6-8 դասարանում
 • 10:05-10: 10- ընդմիջում
 • 10:10- 10: 55- տեսադաս 6-7 դասարանում 
 • 10: 55- 11:05- ընդմիջում
 • 11:05-11:50- տեսադաս 6-9 դասարանում 
 • 11։50-11։55-ընդմիջում
 • 11։55։12-35-տեսադաս 6-6 դասարանում
 • 14:00-16:00- նամակագրություն, սովորողների նախագծային աշխատանքների ստուգում, պատասխանում

02.11.2021

 • 09:00-09:30- օրվա աշխատանքների ճշգրտում, պլանավորում
 • 09:30-10:30- կայքի նյութերի ընթերցում, էլ. փոստի ստուգում, նամակների պատասխանում
 • 10:30- 12:30- սովորողների հետ նամակագրություն, նախագծային աշխատանքների ստուգում, պատասխանում
 • 12:30- 13:00- ընդմիջում
 • 13:00-14:00- աշխատանք բլոգի, նախագծերի վրա, հոկտեմբեր ամսվա գնահատում, տեսադասերի նախապատրաստական աշխատանք
 • 14:00-16:00- ինքնակրթություն, աշխատանքի հոդվածի վրա, մանակավարժական օրագրային պատում

03.11.2021

 • 09:00-09:10- օրվա աշխատանքների ճշգրտում, տեսադասերի նախապատրաստական աշխատանք
 • 9:20-10:05-  տեսադաս 6-8 դասարանում
 • 10:05-10: 10- ընդմիջում
 • 10:10- 10: 55- տեսադաս 6-7 դասարանում 
 • 10: 55- 11:05- ընդմիջում
 • 11:05-11:50- տեսադաս 6-6 դասարանում 
 • 11։50-11։55-ընդմիջում
 • 11։55։12-35-տռսադաս 6-9 դասարանում
 • 14:00-16:00- նամակագրություն, սովորողների նախագծային աշխատանքների ստուգում, պատասխանում

04.11.2021

Աշխատանք դպրոցում

 • 09:00-10:00- աշխատանք բակում
 • 10:00-11:00-  դասասենյակի մաքրում
 • 11:00-12:30- նամակագրություն, աշխատանքների ստուգում գրադարանում
 • 12:30- 13: 00- ընդմիջում
 • 13։00-14։00-ծնողական հավաք գրադարանում
 • 14։00-15։00-տունդարձ
 • 15։00-16։00-նամակագրություն, աշխատանքների ստուգում

05.11.2021

 • 09:00-09:30- օրվա աշխատանքների ճշգրտում, պլանավորում
 • 09:30-10:30- կայքի նյութերի ընթերցում, էլ. փոստի ստուգում, նամակների պատասխանում
 • 10:30- 12:30- սովորողների հետ նամակագրություն, նախագծային աշխատանքների ստուգում, պատասխանում
 • 12:30- 13:00- ընդմիջում
 • 13:00-14:00- աշխատանք բլոգի, նախագծերի վրա, հոկտեմբեր ամսվա գնահատում, տեսադասերի նախապատրաստական աշխատանք
 • 14:00-16:00- ինքնակրթություն, աշխատանքի հոդվածի վրա, մանակավարժական օրագրային պատում