Նախագծի ընթացքը՝ նոյեմբերի 10-22

Նախագծի մասնակիցները՝ 5-6-րդ դասարանցիներ

Նախագծի նպատակը

  • սովորողների հետ կարդալ, բերենացի անգիր սովորել կրթահամալիրի հիմնը՝ Դ․ Վարուժանի «Անդաստանը»
  • սովորողներին ծանոթացնել Մխիթա Սեբաստացու, նրա կյանքի, գործունեության հետ
  • համագործակցել արևմտհայերենի մասնագետի հետ՝ շփվելով արևմտախոս մարդու հետ
  • համագործակցել կրտսեր դպրոցների սովորողների հետ

Նածագծի ընթացքը

  • 6-րդ դասարանցիների հետ կարդում, քննարկում-վերլուծում, անգիր ենք սովորում Դ․ Վարուժանի «Անդաստանը»
  • Արևմտահայերենի մասնագետ Հուրիի հետ սովորում բանաստեղծությունը արևմտահայերեն առոգանությամբ արտասանել
  • Մեկնում են կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցներ՝ նրանց հետ համատեղ բերանացի ընթերցում և տեսագրում իրենց դպրոցի հատվածը

Արդյունքները

Արևմտահայերեն տեսահոլովակ։