Նոյեմբերի 15

Դասարանում

Գործնական քերականություն

Լրացուցիչ աշխատանք

Ավարտե՛լ գործնական քերականությունը։

Նոյեմբերի 16

Դասարանում

Ընթերցում ենք գրադարանում։

Լրացուցիչ աշխատանք

Գրադարանում կարդացածի մասին պատմում եք բլոգներում։

Նոյեմբերի 17

Դասարանում

Նոյեմբերի 18

Դասարանում

Քննարկե՛լ Դ․ Վարուժա «Անդաստանը»
Կարդա՛լ «Գորտը» պատմվածքը

Լրացուցիչ աշխատանք

Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինի՛ր և վերնագրի՛ր.

Պառկել, ընդհանուր, միմյանց, օրրան, օրեցօր, սենյակ, ընդամենը, ճանապարհ, նախօրոք, խորդուբորդ, դաստիարակել, էական, միջօրե, վայրէջք:

Նոյեմբերի 19

Դասարանում

Դ․ Վարուժա «Անդաստանը»— արևմտահայերեն ընթերցումներ։

Լրացուցիչ աշխատանք