Նոյեմբերի 29

Դասարանում

Լրացուցիչ աշխատանք

Համացանցից ընտրում եք օտար լեզվով նյութ և թարգմանում հայերեն (կարող եք օգտվել pritchi.ru) կայքից։

Նոյեմբերի 30

Դասարանում

Ընթերցում ենք գրադարանում․․․

Դեկտեմբերի 1

Դասարանում

Գործնական քերականություն

«Փորձություն»․ հնդկական հեքիաթ-գրավոր վերլուծություն

Լրացուցիչ աշխատանք

Գործնական քերականություն

Դեկտեմբերի 2

Դասարանում

Գործնական քերականություն-առաջադրանքների ստուգում

«Փորձություն»․ հնդկական հեքիաթ-գրավոր վերլուծությունների ընթերցում, ստուգում

Լրացուցիչ աշխատանք

,,Պառավ ձին,,. Լև Տոլստոյ-ընթերցում

Դեկտեմբերի 3

Դասարանում

Արևմտահայերենի ուսուցում մասնագետի հետ։

Լրացուցիչ աշխատանք

Լրացնե՛լ շաբաթվա ընթացքում բաց թողած աշխատանքները։