Դեկտեմբերի 13

Դասարանում

6֊8֊րդ դասարաններ֊ֆլեշմոբյան աշխատանքների ստուգում, քննարկում

Պաուլո Կոելիոերկու պատմվածք-պատմվածքների քննարկում

Դեկտեմբերի 14

Դասարանում

Ընթերցում ենք գրադարանում։

Դեկտեմբերի 15

Դասարանում

Գործնական քերականություն

Լրացուցիչ աշխատանք

Ընտրե՛լ ամանորյա բանաստեղծություններից մեկը և անգի՛ր սովորել։

Դեկտեմբերի 16

Դասարանում

Գործնական քերականություն-առաջադրանքների ստուգում

Պաուլո Կոելիոերկու պատմվածք-պատմվածքների քննարկում

Դեկտեմբերի 17

Դասարանում

Ընթերցում ենք գրադարանում։

Լրացուցիչ աշխատանք

Ընտրե՛լ ամանորյա բանաստեղծություններից մեկը և անգի՛ր սովորել։ Անգիր սովորելուց հետո տեսագրե՛լ կամ ձայնագրե՛լ բանաստեղծությունը։