Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը— հունվարի 10-փետրվարի 4

Նախագծի մասնակիցները— Միջին դպրոցի սովորողներ

Նախագծի իրականացման վայրը— կրթահամալիրի տարբեր վայրեր

Նախագծի ընթացքը

  • սովորողների հետ պատրաստում ենք տարատեսակ նյութեր թեյի մասին
  • խոհանոցային գործունեություն(տարբեր ազգերի խոհանոց)
  • հյուրեր, որոնք մեզ համար տարբեր ուտեստներ կպատրաստեն
  • թեյըմպումի նախապատրաստություն
  • թեյըմպում

Արդյունքում

Բաց դասեր, տարատեսակ նյութեր (տեսանյութեր, ձայնանյութեր)