Փետրվարի 14

Դասարանում

Գործնական քերականություն

Լրացուցիչ աշխատանք

Փետրվարի 15

Դասարանում

Գործնական քերականության ստուգում։

Փետրվարի 16

Դասարանում

Ստեղծագործական աշխատանք (ընտրի՛ր վերնագրերից մեկը).

  • Առջևում գարուն է
  • Իմ սիրելի խաղալիքը
  • Կախարդական աշխարհում
  • Իմ կյանքի ամենաուրախ օրը

Թարգմանչական աշխատանք (pritchi.ru)…

Փետրվարի 17

Դասարանում

Կարդա՛լ Թումանյանի «Ոսկի քաղաքը» հեքիաթը։ Դո՛ւրս գրել անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրե՛լ։

Փետրվարի 17

Դասարանում

Քննարկե՛լ «Ոսկի քաղաքը» հեքիաթը։

Թումանյանական ընթերցում

Լրացուցիչ աշխատանք

Ովքեր չեն կարդացել «Ոսկի քաղաքը» հեքիաթը, կարդում են, դուրս գրում անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրում։

Թումանյանական ընթերցում-կրկնում, սովորում եք ստեղծագործությունները, ձայնագրում կամ տեսագրում (ընտանեկան կամ անհատական)։