Հանրային աուդիտի ուղեցույց

Թեմա՝ Ուսումնառության պայմանագրով  սահմանված լրավճարի ուսումնասիրություն

Անցկացման ժամկետ՝ մարտի 7-ից ապրիլի 29

Մասնակիցներ՝ գրասենյակ, Տաթև Աբրահամյան, Ստելլա Մնացականյան, Ժաննա Հակոբյան, Արևիկ Ներսիսյան ,6-8-րդ դասարանցիները

Նպատակը՝ Ուսումնառության պայմանագրով նախատեսված գործառույթների իրականացման, արտացոլումը վարձավճարների հիմքում

Ընթացքը՝ ուսումնասիրել պայմանագիրը, առանձնացնել երկկողմանի գործառույթները, դրանց համապատասխանեցումը պայմանագրով որոշված ուսումնական լրավճարին:/Ուսումնառության պայմանագիր/

Ամփոփումը՝ հաշվետվություններ,  հրապարակումներ բլոգներում, ենթակայքում,