Ապրիլի 18

Դասարանում

Ապրիլի 19

Դասարանում

Լրացուցիչ աշխատանք

Ապրիլի 20

Դասարանում

Ընտրե՛լ և թարգմանե՛լ Օշոյի առակները։ Քննարկել, վերլուծել առակները։

Լրացուցիչ աշխատանք

Ապրիլի 21

Դասարանում

Գործնական քերականություն

Լրացուցիչ աշխատանք

Ավարտե’լ Գործնական քերականությունը։

Ապրիլի 22

Դասարանում

Գործնական քերականության ստուգում։

Լրացուցիչ աշխատանք

  • Տեսագրում կամ ձայնագրում եք Սահյանի բանաստեղծություններից մի քանիսը։
  • Լրացնում եք շաբաթվա ընթացքում բաց թողած առաջադրանքները։