Ապրիլի 25

Դասարանում

Կարդա՛լ «Սպիտակ ջրաշուշանը» և լրացնե՛լ առաջադրանքները

Ապրիլի 26

Դասարանում

Կարդա՛լ «Սպիտակ ջրաշուշանը» և լրացնե՛լ առաջադրանքները:

Լրացուցիչ աշխատանք

Կարդա՛լ «Սպիտակ ջրաշուշանը» և լրացնե՛լ առաջադրանքները։

Ապրիլի 27

Դասարանում

Պատմե’լ, քննարկե’լ «Սպիտակ ջրաշուշանը» և ստուգե’լ առաջադրանքները։

Լրացուցիչ աշխատանք

Գրավոր լրացնե՛լ «Սպիտակ ջրաշուշանը» հեքիաթի բոլոր առաջադրանքները։

Ապրիլի 28

Դասարանում

Պատրաստվում ենք Մեդիաուրբաթին

  • Կարդա՛լ, դո՛ւրս գրել անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրե՛լ
  • Անգի՛ր սովորել երգերը

Ապրիլի 29

Դասարանում

Պատրաստվում ենք Մեդիաուրբաթին

  • Կարդա՛լ, դո՛ւրս գրել անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրե՛լ
  • Անգի՛ր սովորել երգերը

Նադեր Իբրահիմ «Փոքրիկ սիրտս ո՞ւմ նվիրեմ»-կարդալ, քննարկել

Լրացուցիչ աշխատանք

Լրացնե՛լ շաբաթվա ընթացքում բաց թողնված առաջադրանքները։