Առցանց աշխատանք

  • Գլխավոր կայքի խմբագրում
  • Առցանց մասնակցություն Գրական ակումբին

Պատրաստություն նոր ուսումնական տարվան․

  • 7-րդ դասարանի հայոց լեզվի, գրականության ծրագրի լրամշակում
  • Ուսումնական նախագծերի լրամշակում
  • Մայրենիի օգոստոսյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում
  • Մասնակցություն արևմտահայերենի, գրաբարի ընթերցարանների նյութերի ընտրությանը, առաջադրանքների մշակմանը
  • Ինքնակրթություն՝ ընթերցանություն