Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում աշխատել եմ 7 օր, հրապարակել եմ 62 նյութ (չեմ հաշվել այն ռադիոնյութերը, որոնք հրապարակել եմ այն օրերին, երբ խմբագիր չեմ եղել)։

Սեպտեմբերի 2

Սեպտեմբերի 3

Սեպտեմբերի 12

Սեպտեմբերի 13

Սեպտեմբերի 16

Սեպտեմբերի 22

Սեպտեմբերի 24