Հոկտեմբերի 10

Դասարանում

Գործնական քերականություն

Լրացուցիչ աշխատանք

«Ես և նա» պատմվածքի «Ես» մասը -պատմել սովորել, առ․ ՝ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ

Հոկտեմբերի 11

Դասարանում

«Ես և նա» պատմվածքի «Ես» մասի քննարկում՝ Դատավարության մեթեդով։

Լրացուցիչ աշխատանք

Ընթերցե՛լ «Ես և նա» պատմվածքի «Նա» մասը, գրել 1-ին առաջադրանքը։

Հոկտեմբերի 12

Դասարանում

Գործնական քերականություն-ստուգում

Թարգմանության նյութեր

Աշխատանք անհատական նախագծերով

Լրացուցիչ աշխատանք

Ավարտե՛լ թարգմանչական աշխատանքը, հղումն ինձ ուղարկե՛լ։

Հոկտեմբերի 13

Դասարանում

Մայրենիի ֆլեշմոբ

Լրացուցիչ աշխատանք

Ավարտե՛լ մայրենիի ֆլեշմոբը։

Հոկտեմբերի 14

Մայրենիի ֆլեշմոբ-ստուգում

Լրացուցիչ աշխատանք

Ընթերցե՛լ «Ես և նա» պատմվածքի «Նա» մասը։ Պատմել սովորե՛լ պատմվածքը։ Գրավոր կատարե՛լ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ առաջադրանքները։

Реклама