Հոկտեմբերի 17

Դասարանում

Գործնական քերականություն

Լրացուցիչ աշխատանք

Ավարտե’լ գործնական քերականությունը։

Հոկտեմբերի 18

,,Ես և նա,, պատմվածքի ամփոփում

Լրացուցիչ աշխատանք

Ստեղծագործական աշխատանք` ,,Վերև֊ներքև,, վերնագրով

Հոկտեմբերի 19

Լրացուցիչ աշխատանք

Թարգմանչաց տոն, գրաբարյան օրեր-ընտրի՛ր աշխատանքներից մեկը, աշխարհաբար փոխադրի՛ր, գրաբար ճիշտ կարդալ սովորի՛ր