Հոկտեմբերի 24

 • 9:00-9:15-ճամբարային օրակարգի քննարկում (Կարինե Պետրոսյանի կաբինետ)
 • 9-20։-10։00-բակային աշխատանք Հասմիկ Ուզունյան, Շուշան Սարդարյան հետ
 • 11:00-12:00-աշխատանք փոքր խմբերով՝ մատենավարություն, նախագծեր, հոկտեմբեր ամսվա ամփոփում
 • 1։00-12։00- մենթորական աշխատանք Արմենուհի Հովակիմյանի հետ
 • 12:00-12:30-ընդմիջում
 • 12.30-13.00-ընդհանուր պարապմունք
 • 13.00-ից՝ աշխատանք ըստ մասնախմբերի

Հոկտեմբերի 25

 • 9:00-9:15-ճամբարային օրակարգի քննարկում (Կարինե Պետրոսյանի կաբինետ)
 • 9-20։-10։00-բակային աշխատանք Հասմիկ Ուզունյան, Շուշան Սարդարյան հետ
 • 11:00-12:00-աշխատանք փոքր խմբերով՝ մատենավարություն, նախագծեր, հոկտեմբեր ամսվա ամփոփում
 • 1։00-12։00- մենթորական աշխատանք Արմենուհի Հովակիմյանի հետ
 • 12:00-12:30-ընդմիջում
 • 12.30-13.00-ընդհանուր պարապմունք
 • 13.00-ից՝ աշխատանք ըստ մասնախմբերի

Հոկտեմբերի 26

 • 09:00-09:15- ժամերգություն Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում
 • Բակային աշխատանքներ
 • 10:00-11:00′ մանկավարժական հավաք Միջին դպրոցում
 • 11:00-12:00- ,,Սեբաստացու օրեր,, նախագծի կազմում
 • 12:00-12:30- ընդմիջում 
 • 12:30-կայքի համար նյութերի պատրաստում
 • 13:00- ընդհանուր պարապմունք
 • 13:40- հավաք մասնախմբով
 • 14:30- Ճամփորդությունների կազմակերպում. փորձի փոխանցման սեմինար
 • 15:15- համերգ Սեբաստիա համերգասրահում

Հոկտեմբերի 27

 • 09:00-10:00-աշխատանք «Սեբաստացի ռադիո» բլոգում, կայքի սպասարկում, մենթորական աշխատանքի համակարգում բլոգում
 • 10:00-11:00- աշխատանք բլոգի վրա, նախագծերի լրամշակում 
 • 11:00-12:00` մասնակցություն կամավոր ատեստավորման հանրային ներկայացմանը
 • 12:00- 12: 30- ընդմիջում 
 • 12: 30- 13:00- էլ․ փոստի նամակների պատասխանում 
 • 13:00-13: 45- հավաք մասնախմբով
 • 13: 45- 14: 30-  Ճամփորդությունների կազմակերպում. փորձի փոխանցման սեմինար