Ժամանակահատվածը՝ նոյեմբերի 1-նոյեմբերի 28

Մասնակիցները՝ 7-րդ դասարանցիներ

Ընթացքը

  • Սովորողները կարդում, դիտում, թարգմանում, ձայնագրում են ամենատարբեր ուսումնական նյութեր։
  • Կազմակերպվում են քննարկումներ․ սովորողները պատմում, ներկայացնում են իրենց նյութերը։
  • Վերջում ամենատարբեր ուսումնական նյութերը հավաքագրվում են, ներկայացվում որպես նախագծի արդյունք։

Ուսումնական նյութեր

Սեբաստացու անխոնջ ընթերցանության ոճը

Սևանի Աստվածամայր

Թարգմանչական նյութ

«Мехитарине»

Տեսանյութ

Մխիթարյան Միաբանություն

Արդյունքներ

Ստեղծագործական աշխատանքներ

Նարե Խաչատրյան
Անի Եիսսաղոլի
Նանե Ղարիբյան
Նատալի Տագեսյան
Էդգար Ղումուշյան
Ատրինէ Մարգարեան
Արտավազդ Մկրտչյան
Լիա Լալայան
Հենրիկ Կարապետյան
Հարութ Կարապետյան
Արման Ռափյան
Ատրինէ Մարգարեան
Բաբգեն Շահինեան
Միքայել Դաբաղյան
Ադոնիս Քեշիշյան
Ադոնիս Քեշիշյան-1
Ինեսա Մամյան
Նատալի Ավագյան
Նատալի Ավագյան-1
Մարիա Թումանյան
Աշոտ Փանոսյան
Սոֆի Մուրադյան
Կատրին Ղարիբյան

Տեսանյութեր

Реклама