Рубрика: Նախագծեր, Գրաբար

Գրաբարյան առակներ

թարգՈրսորդն եւ կաքաւն

Որսորդն կալաւ կաքաւ մի եւ կամէր զենուլ: Եւ ասէ կաքաւն.

— Մի՛ սպանանէր զիս, զի ես խաբեցից զբազում կաքաւս ու ածից յականատս քո:

Եւ ասէ որսորդն.

— Այժմ ստուգիւ մեռցիս ի ձեռաց իմոց, զի զսիրելիս եւ զազգականս քո մատնես ի մահ: Читать далее «Գրաբարյան առակներ»

Рубрика: Առաջադրանքներ, Գրաբար

Գրաբարյան օրեր, Թարգմանչաց տոն (առաջադրանքներ)

թարգՎարդան Այգեկցի

Արծիւ եւ նետ

Արծիւն երթայր յերկինս, եւ հարին զնա նետիւ: Եւ նա զարմացաւ, թէ ո՞վ զայս արար: Հայեցաւ եւ ետես զնետն` զփետուրն իւր եւ ասէ.

— Վա՛յ ինձ, զի յինէն է պատճառ սպանման իմոյ: Читать далее «Գրաբարյան օրեր, Թարգմանչաց տոն (առաջադրանքներ)»