Рубрика: Գործնական քերականություն

Թվական անուն. թվականի տեսակները

Թվական կամ թվական անուն, առարկաների թիվ, քանակ կամ թվային կարգ ցույց տվող բառ, խոսքի մաս։ Թվականները ոչ թե քանակի անվանումներ են ընդհանրապես, այլ քանակի այնպիսի անվանումները, որոնք ցույց են տալիս կոնկրետ թիվ և կարող են թվանշանով արտահայտվել։

Թվականներն ածականների նման իրենց հիմնական գործածության ժամանակ չեն հոլովվում, դրվում են գոյականի վրա ուղիղ, անթեք ձևով: Սակայն անհրաժեշտության դեպքում կարող է գործածվել գոյականաբար և հոլովվել։ Читать далее «Թվական անուն. թվականի տեսակները»

Рубрика: 7-րդ դասարան

Փետրվարի 10-փետրվարի 14 (7-1, 7-3, 7-5, 7-7 դասարաններ )

IMG_20200206_153443Փետրվարի 10 

Դասարանում

Գործնական քերականություն

Թվական անուն. թվականի տեսակները Читать далее «Փետրվարի 10-փետրվարի 14 (7-1, 7-3, 7-5, 7-7 դասարաններ )»